Partner kinkekaardi kasutajatingimused

Käesolevad Partner kinkekaardiga seotud tingimused kehtivad Partner kinkekaardi ostmisele ja kasutamisele. Kui käesolevates tingimustes ei ole märgitud teisiti, kohalduvad Partner e-kinkekaardile samad tingimused kui füüsilisele kinkekaardile.

 • Partner kinkekaardi müüja on TKM Grupp AS (Gonsiori 2, Tallinn 13517, registrikood 10223439, e-posti aadress: info@partnerkaart.ee; edaspidi Müüja).
 • Partner kinkekaarte saab osta vabalt valitud nominaalväärtusega, mis jääb 10 ja 3000 euro vahele ning on täisarv.
 • Partner kinkekaarte saab osta kõigist TKM Grupp AS kontserni kaupluste kassadest ja infolettidest (Kaubamaja, Selver, Delice, I.L.U., L’Occitane), välja arvatud Selveri SelveEkspressi, Delice’i DeliceEkspressi ja Kaubamaja PartnerEkspressi kassadest.
 • Partner kinkekaart aktiveeritakse kassas peale selle nominaalväärtuse eest täies ulatuses tasumist. Kassas aktiveerimata Partner kinkekaardil ei ole väärtust.
 • Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas www.partnerkaart.ee on võimalik osta ka Partner e-kinkekaarte nominaalväärtusega 5–1000 eurot (täisarv). Ühe tellimusega on võimalik soetada kuni 50 e-kinkekaarti kokku kuni 10 000 euro väärtuses.
 • Partner e-kinkekaart edastatakse ostja märgitud, kinkekaardi saaja e-posti aadressile pärast tellimuse eest täielikku tasumist. Äriklientidel on võimalik tellimuse eest tasuda ka arvega 7 kalendripäeva jooksul. Pangaülekandega tasumisel tuleb märkida arvel näidatud viitenumber.
 • Partner e-kinkekaart aktiveeritakse peale internetipangas sooritatud makse õnnestumist või ettemaksuarve laekumist. Samal ajal jõustub e-kinkekaardi müügileping.
 • Partner e-kinkekaardile saab valida kujunduse ja lisada personaalse sõnumi, mille sisu eest vastutab Partner e-kinkekaardi ostja.
 • Tulenevalt pankade poolt kehtestatud teenustasudest nn riskiriikide maksetele, ei aktsepteeri Müüja ülekandeid, mis laekuvad pankadest või finantsasutustest, mis on seotud Euroopa Liidu, Euroopa Komisjoni, Eurostati, FATFi ja Rahapesu Andmebüroo mitmetes nimekirjades avaldatud kõrge riskiga riikidega.
 • Partner kinkekaardi ostmisel ei lisandu ostja Partnerkaardile boonuspunkte. Partnerkaarti registreerides ja Partner kinkekaardiga makstes kogub Partnerkaart boonuspunkte ka Partner kinkekaardiga makstavalt osalt.
 • Partner kinkekaarti saab kasutada maksevahendina kõigis TKM Grupp AS kontserni kauplustes (Kaubamaja, Selver, Delice, I.L.U., L’Occitane) Partner kinkekaardil oleva saldo ulatuses. Partner kinkekaardil olevat summat ei pea ära kasutama ühe ostuga, vaid kaarti saab ostude eest tasumiseks kasutada mitu korda, kuni sellel oleva summa ära kasutamiseni. Kui ostusumma ületab Partner kinkekaardil oleva summa, on võimalik puudujääv summa tasuda sularahas, pangakaardiga, teiste kinkekaartidega või boonuspunktidega. Kui ostusumma on väiksem kui Partner kinkekaardil olev summa, siis võetakse Partner kinkekaardilt maha ostu sooritaja poolt soovitud summa ja ülejäänud osa on maksevahendina kasutatav järgmistel ostukordadel. Ühe ostu eest tasumisel võib kasutada mitut Partner kinkekaarti.
 • Partner e-kinkekaardiga ei ole hetkel võimalik tasuda TKM Grupp ASi kontserni kaupluste e-poodides.
 • Partner e-kinkekaardi müügitehingule ei kohaldu vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p-le 71 taganemisõigus, kui klient on Müüjale andnud nõusoleku Partner e-kinkekaardi kui digitaalse sisu võlaõigusseaduse § 142 lg 1 tähenduses kliendile või tema poolt märgitud saajale edastamiseks ja Müüja on oma kohustuse täitnud.
 • Partner kinkekaarte ei saa vahetada rahaks ega uue Partner kinkekaardi vastu, mille kehtivusaeg on pikem.
 • Partner kinkekaartide kehtivusaega ja saldot saab kontrollida www.partnerkaart.ee või Kaubamaja, Selveri, Delice’i, I.L.U. ja L’Occitane’i kaupluste kassades ning Selveri, Delice’i ja Kaubamaja infolettides. Partner kinkekaardi paberümbrisel on tühjad väljad Partner kinkekaardi kehtivusaja ja saldo märkimiseks. Vastavad väljad täidab klient ning nende korrektsuse eest Partner kinkekaartide müüja ei vastuta.
 • Partner kinkekaart kehtib 36 kuud ostmisest alates. Pärast Partner kinkekaardi kehtivusaja lõppemist suletakse maksevõimalus automaatselt ja Partner kinkekaardil olevat kasutamata summat enam kasutada ei saa ning see ei kuulu tagastamisele ega kompenseerimisele.
 • Müüja ei vastuta Partner kinkekaardi kolmanda isiku kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude eest. Nimetatud juhul ei hüvitata kolmandate isikute kasutatud summat ei ostjale ega Partner kinkekaardi õigustatud kasutajale.
 • Kahjustunud triipkoodiga ja aktiveerimisnumbriga Partner kinkekaarti ei asendata ja kaardil olnud summa ei kuulu hüvitamisele.
 • E-kinkekaardi ostmisel esitatud isikuandmed (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber) on kaitstud ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitset reguleerivatele õigusaktidele selleks, et Müüja saaks vajadusel ostjaga e-kinkekaarti puudutavates küsimustes ühendust võtta. Juhul, kui ostja on edastanud Müüjale e-kinkekaardi saaja kohta isikuandmeid, siis Müüja kasutab neid üksnes e-kinkekaardi saatmise eesmärgil. Kontaktandmeid ei kasutata pakkumiste tegemiseks ning kõik edastatud andmed kustutatakse e-kinkekaardi kehtivusaja lõppemisel. Andmete vastutav töötleja on Müüja.
 • Partner e-kinkekaart saadetakse ostja või ostja poolt määratud kolmanda isiku e-posti aadressile. Partner e-kinkekaardi ostja vastutab e-posti aadressi korrektsuse eest. Müüjal puudub vastutus olukorras, kus Partner e-kinkekaardi saaja e-posti aadress on suletud, postkasti maht on täis või e-kinkekaardi edastamine kolmandale isikule on tehniliselt teostamatu. Sellisel juhul Partner e-kinkekaardi jaoks makstud summat ostjale ei hüvitata.
 • Kehtivad Partner kinkekaardiga seotud tingimused on kättesaadavad Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas www.partnerkaart.ee. Müüjal on õigus tingimusi muuta, avaldades uued tingimused samal internetiaadressil.